DEUGDZAME STAD

Filosoferen over stedelijkheid

De deugdzame stad volgens Fikry El Azzouzi

Lucas Catherine over Ibn Rushd, Averroes

filosofie/stad/opinie

“De stad is de kleinste samenleving die volmaakt of deugdzaam kan zijn en tot geluk kan leiden voor haar bewoners.” Met dit citaat van de islamitische denker Al Farabi als inzet organiseert Moussem Nomadisch Kunstencentrum een reeks van vijf gespreksavonden over het samenleven in de stad met haar verschillende gemeenschappen en overtuigingen. We stellen telkens het gedachtegoed van een groot islamitisch denker centraal, reflecteren over een welbepaald thema en nodigen een kunstenaar uit om zijn visie te formuleren op de deugdzame stad.

 

#5: HOE REPRESENTATIEF IS ONZE REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE?
za 17 mei – 20:30 in CC Berchem

Op de vooravond van de verkiezingen stellen we ons de vraag of we onze democratie nog als representatief kunnen beschouwen. Een grote instroom van diverse minderheden zorgt vandaag voor een heel ander maatschappelijk evenwicht. Hoe is het gesteld met hun vertegenwoordiging in ons politieke bestel? We leggen de vraag voor aan drie vooraanstaande denkers.

Eric Corijn, professor Emeritus en vroeger hoogleraar Sociale en Culturele Geografie aan de VUB en heden directeur van de onderzoeksgroep Cosmopolis heeft het over de stedelijke democratie.
“Op welke manier kunnen we de veranderde realiteit politiek regulieren?” stelt Corijn zich de vraag. Hij pleit voor een stedelijke democratie, met een maatschappelijke orde op basis van alle gemeenschappen.

Nadia Fadil, socioloog verbonden aan het Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre spreekt over de politieke participatie en de politieke trajecten binnen de moslimgemeenschap in België.

Zihni Özdil (maatschappijhistoricus, Erasmus Universiteit Rotterdam), doceert wereldgeschiedenis en doet promotieonderzoek naar Turks secularisme. Hij schrijft regelmatig artikelen over thema's als politieke economie, migratie en burgerschap en het Midden-Oosten. Hij komt spreken over de representativiteit van de Nederlandse democratie.

We sluiten deze vijfde editie af met De Deugdzame Stad volgens schrijver en stand-up comedian Joost Vandecasteele.

 

#4: LEREN IN DE STAD
za 26 april – 20:30 in CC Berchem

Verwerven van kennis is één van de pilaren van de deugdzame stad in Al Farabi’s theorie. Uit veel onderzoeken, waaronder het laatste Pisa-rapport, blijkt dat het Vlaams onderwijs zeer hoog scoort in het reproduceren van socio-economische ongelijkheid.

Hans Van Crombrugge, prof Gezinspedagogiek en docent HUB spreekt over hedendaags islamitisch pedagogisch denken.

Marc Lacquière, onderwijsspecialist en pedagogisch raadgever bij de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en één van de stichters van de IQRA-school in Borgerhout buigt zich over de knelpunten en de mogelijke oplossingen voor een kwalitatief onderwijs voor iedereen.

Iman Lechkar, docent HUB, Onderzoekster bij Brussel stroomt door, toont videogetuigenissen van veelzijdige, multiculturele leerlingen en studenten over hun scholen, leerkrachten, studiekeuze, talenten, opvoeding, drempels en uitdagingen.

Eric van 't Zelfde, auteur van Read or Alive, part 2 waarvoor hij een Europese onderscheiding ontving voor innovatief onderwijs. Hij is directeur van de Rotterdamse 'superschool' Hugo de Groot in de wijk Charlois en wordt algemeen beschouwd als één van de grote vernieuwers van het Nederlandse onderwijs.

De Deugdzame stad volgens: mode-ontwerpster Rachida Aziz (Azira).

Lees hier de tekst van Hans Van Crombrugge over Mohamed Iqbal

 

#3: 50 JAAR BELGISCHE ISLAM
za 22 februari – 20:30 in CC Berchem

In 2014 vieren we de vijftig jarige aanwezigheid van migranten uit islamitische landen zoals Marokko en Turkije. Terwijl ze in eerste instantie onthaald werden als gastarbeiders, vervolgens migranten, dan via hun etniciteit als Turken en Marokkanen, of nog als allochtonen, zijn ze sinds het einde van de vorige eeuw moslims geworden. Plots werd enkel de religieuze pijler van hun identiteit zichtbaar.

Meryem Kanmaz is doctor in de sociale en politieke wetenschappen en deed onderzoek naar moskeeën en religieuze organisatievorming van moslimminderheden in de diaspora. Zij is tevens één van de oprichters van MANA, het Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen en auteur van Islamitische Ruimtes in de Stad en mede-auteur van Nieuwbouwmoskeeën in Vlaanderen. Zij kijkt naar de collectieve religieuze organisatievorming van Moslims uit Marokko en Turkije en naar hoe de bredere samenleving reageerde op de steeds meer zichtbaar wordende religie van de migranten. In haar lezing staat ze ook stil bij hoe de migrantengemeenschap er zelf mee omging.

Programma: Lezing door Meryem Kanmaz, gevolgd door een panelgesprek tussen Fouad Gandoul (politicoloog en secretaris van Empowering Belgian Muslims vzw), Maryam H'Madoun (Econome, moslima en activiste) en Houssin Ben Hadach (bestuurslid en woordvoerder van de Moskee van Berchem).

Moderator: Iman Lechkar (antropologe).

De Deugdzame stad volgens: schrijver en regisseur Bart Van Nuffelen

 

#2: JONGEREN IN ANTWERPEN EN BRUSSEL
za 21 december – 20:30 in CC Berchem 

In steden zoals Antwerpen en Brussel zijn jongeren een grote en belangrijke bevolkingsgroep. Tijdens deze tweede editie van Deugdzame Stad laten we hen aan het woord. Hoe beleven zij de stad? Hoe kijken ze naar de problemen en de uitdagingen van de stad? Filosoof en politicoloog Bleri Lleshi verzamelde en verspreidde via zijn blog en De Morgen een reeks brieven van jonge mensen over het stedelijke leven. Hij zal de avond inleiden, gevolgd door een bijdrage van Ted Bwatu (Antwerpenaar die onlangs naar Brussel verhuisde), Hannah (geboren en getogen in Antwerpen, woont ondertussen al een aantal jaren in Brussel), Ibrahim (Brusselaar, sinds een jaar woont en studeert hij in Antwerpen), Amina (Antwerpen).

Tijdens deze tweede editie van Deugdzame Stad geeft Lucas Catherine inzicht in het denken van de grote islamitische filosoof Averroès. Schrijfster Rachida Lamrabet sluit de avond af met haar visie op de Deugdzame Stad.

Layla El-Dekmak loodst het publiek doorheen de avond.

Beluister hier de podcast van Deugdzame Stad #2

 

#1 HET RATIONELE VERSUS HET RELIGIEUZE DENKEN IN DE ISLAM
za 19 oktober – 20:30 in CC Berchem

Dr. Jan Van Reeth van de Antwerpse Faculteit voor Vergelijkende Gosdienstwetenschappen geeft een inleiding over de islamitische filosofie en focust op het denken van Al Farabi. Hij gebruikt zijn boek Kalâm, Arabisch denken over God en de wereld hiervoor als basis.

Khalid Ben Haddou, moslimtheoloog en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams, reflecteert over de vraag in hoeverre kritisch denken vandaag kan bijdragen tot het ontwikkelen van een moderne islam en hoe dit op zijn beurt zijn weg kan vinden naar moslimjongeren in onze steden.

We sluiten het geheel af met de deugdzame stad volgens auteur Fikry El Azzouzi.

De avond wordt aan elkaar gepraat door Layla El-Dekmak.

Lees hier het interview met Mohamed Ikoubaân over Deugdzame Stad

van / met

i.s.m. Averroes en deBuren

“De stad is de kleinste samenleving die volmaakt of deugdzaam kan zijn en tot geluk kan leiden voor haar bewoners.” Met dit citaat van de islamitische denker Al Farabi als inzet organiseert Moussem Nomadisch Kunstencentrum een reeks van vijf gespreksavonden over het samenleven in de stad met haar verschillende gemeenschappen en overtuigingen. We stellen telkens het gedachtegoed van een groot islamitisch denker centraal, reflecteren over een welbepaald thema en nodigen een kunstenaar uit om zijn visie te formuleren op de deugdzame stad.

 

#5: HOE REPRESENTATIEF IS ONZE REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE?
za 17 mei – 20:30 in CC Berchem

Op de vooravond van de verkiezingen stellen we ons de vraag of we onze democratie nog als representatief kunnen beschouwen. Een grote instroom van diverse minderheden zorgt vandaag voor een heel ander maatschappelijk evenwicht. Hoe is het gesteld met hun vertegenwoordiging in ons politieke bestel? We leggen de vraag voor aan drie vooraanstaande denkers.

Eric Corijn, professor Emeritus en vroeger hoogleraar Sociale en Culturele Geografie aan de VUB en heden directeur van de onderzoeksgroep Cosmopolis heeft het over de stedelijke democratie.
“Op welke manier kunnen we de veranderde realiteit politiek regulieren?” stelt Corijn zich de vraag. Hij pleit voor een stedelijke democratie, met een maatschappelijke orde op basis van alle gemeenschappen.

Nadia Fadil, socioloog verbonden aan het Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre spreekt over de politieke participatie en de politieke trajecten binnen de moslimgemeenschap in België.

Zihni Özdil (maatschappijhistoricus, Erasmus Universiteit Rotterdam), doceert wereldgeschiedenis en doet promotieonderzoek naar Turks secularisme. Hij schrijft regelmatig artikelen over thema's als politieke economie, migratie en burgerschap en het Midden-Oosten. Hij komt spreken over de representativiteit van de Nederlandse democratie.

We sluiten deze vijfde editie af met De Deugdzame Stad volgens schrijver en stand-up comedian Joost Vandecasteele.

 

#4: LEREN IN DE STAD
za 26 april – 20:30 in CC Berchem

Verwerven van kennis is één van de pilaren van de deugdzame stad in Al Farabi’s theorie. Uit veel onderzoeken, waaronder het laatste Pisa-rapport, blijkt dat het Vlaams onderwijs zeer hoog scoort in het reproduceren van socio-economische ongelijkheid.

Hans Van Crombrugge, prof Gezinspedagogiek en docent HUB spreekt over hedendaags islamitisch pedagogisch denken.

Marc Lacquière, onderwijsspecialist en pedagogisch raadgever bij de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en één van de stichters van de IQRA-school in Borgerhout buigt zich over de knelpunten en de mogelijke oplossingen voor een kwalitatief onderwijs voor iedereen.

Iman Lechkar, docent HUB, Onderzoekster bij Brussel stroomt door, toont videogetuigenissen van veelzijdige, multiculturele leerlingen en studenten over hun scholen, leerkrachten, studiekeuze, talenten, opvoeding, drempels en uitdagingen.

Eric van 't Zelfde, auteur van Read or Alive, part 2 waarvoor hij een Europese onderscheiding ontving voor innovatief onderwijs. Hij is directeur van de Rotterdamse 'superschool' Hugo de Groot in de wijk Charlois en wordt algemeen beschouwd als één van de grote vernieuwers van het Nederlandse onderwijs.

De Deugdzame stad volgens: mode-ontwerpster Rachida Aziz (Azira).

Lees hier de tekst van Hans Van Crombrugge over Mohamed Iqbal

 

#3: 50 JAAR BELGISCHE ISLAM
za 22 februari – 20:30 in CC Berchem

In 2014 vieren we de vijftig jarige aanwezigheid van migranten uit islamitische landen zoals Marokko en Turkije. Terwijl ze in eerste instantie onthaald werden als gastarbeiders, vervolgens migranten, dan via hun etniciteit als Turken en Marokkanen, of nog als allochtonen, zijn ze sinds het einde van de vorige eeuw moslims geworden. Plots werd enkel de religieuze pijler van hun identiteit zichtbaar.

Meryem Kanmaz is doctor in de sociale en politieke wetenschappen en deed onderzoek naar moskeeën en religieuze organisatievorming van moslimminderheden in de diaspora. Zij is tevens één van de oprichters van MANA, het Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen en auteur van Islamitische Ruimtes in de Stad en mede-auteur van Nieuwbouwmoskeeën in Vlaanderen. Zij kijkt naar de collectieve religieuze organisatievorming van Moslims uit Marokko en Turkije en naar hoe de bredere samenleving reageerde op de steeds meer zichtbaar wordende religie van de migranten. In haar lezing staat ze ook stil bij hoe de migrantengemeenschap er zelf mee omging.

Programma: Lezing door Meryem Kanmaz, gevolgd door een panelgesprek tussen Fouad Gandoul (politicoloog en secretaris van Empowering Belgian Muslims vzw), Maryam H'Madoun (Econome, moslima en activiste) en Houssin Ben Hadach (bestuurslid en woordvoerder van de Moskee van Berchem).

Moderator: Iman Lechkar (antropologe).

De Deugdzame stad volgens: schrijver en regisseur Bart Van Nuffelen

 

#2: JONGEREN IN ANTWERPEN EN BRUSSEL
za 21 december – 20:30 in CC Berchem 

In steden zoals Antwerpen en Brussel zijn jongeren een grote en belangrijke bevolkingsgroep. Tijdens deze tweede editie van Deugdzame Stad laten we hen aan het woord. Hoe beleven zij de stad? Hoe kijken ze naar de problemen en de uitdagingen van de stad? Filosoof en politicoloog Bleri Lleshi verzamelde en verspreidde via zijn blog en De Morgen een reeks brieven van jonge mensen over het stedelijke leven. Hij zal de avond inleiden, gevolgd door een bijdrage van Ted Bwatu (Antwerpenaar die onlangs naar Brussel verhuisde), Hannah (geboren en getogen in Antwerpen, woont ondertussen al een aantal jaren in Brussel), Ibrahim (Brusselaar, sinds een jaar woont en studeert hij in Antwerpen), Amina (Antwerpen).

Tijdens deze tweede editie van Deugdzame Stad geeft Lucas Catherine inzicht in het denken van de grote islamitische filosoof Averroès. Schrijfster Rachida Lamrabet sluit de avond af met haar visie op de Deugdzame Stad.

Layla El-Dekmak loodst het publiek doorheen de avond.

Beluister hier de podcast van Deugdzame Stad #2

 

#1 HET RATIONELE VERSUS HET RELIGIEUZE DENKEN IN DE ISLAM
za 19 oktober – 20:30 in CC Berchem

Dr. Jan Van Reeth van de Antwerpse Faculteit voor Vergelijkende Gosdienstwetenschappen geeft een inleiding over de islamitische filosofie en focust op het denken van Al Farabi. Hij gebruikt zijn boek Kalâm, Arabisch denken over God en de wereld hiervoor als basis.

Khalid Ben Haddou, moslimtheoloog en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams, reflecteert over de vraag in hoeverre kritisch denken vandaag kan bijdragen tot het ontwikkelen van een moderne islam en hoe dit op zijn beurt zijn weg kan vinden naar moslimjongeren in onze steden.

We sluiten het geheel af met de deugdzame stad volgens auteur Fikry El Azzouzi.

De avond wordt aan elkaar gepraat door Layla El-Dekmak.

Lees hier het interview met Mohamed Ikoubaân over Deugdzame Stad

debat / een moussem productie