over moussem

historiek

Moussem startte in 2001 als kunstenfestival in Antwerpen. Vanaf 2002 begon Moussem ook de Nachten van de Ramadan te organiseren. De organisatie bouwde stap voor stap een jaarwerking uit, met aandacht voor eigen producties en creaties. Na een tweejarige erkenning door de Vlaamse Gemeenschap in 2006, ontwikkelde Moussem zich als nomadisch kunstencentrum. Sinds 2011 coördineert Moussem ook het Europese samenwerkingsproject moussem.eu.

wat

Moussem Nomadisch Kunstencentrum bevraagt de heersende artistieke canon en reflecteert over de gevolgen van de globalisering veroorzaakt door nieuwe en oude migratiestromen. In haar internationale werking focust Moussem op artiesten met een link naar of een openheid voor de Arabische wereld. Moussem richt zich op een divers stedelijk publiek en kiest er bewust voor om haar activiteiten te integreren binnen reguliere kunsthuizen in Vlaanderen, Brussel en Europa. Moussem profileert zich als een internationaal kruispunt in het Vlaamse kunstenveld. Dit uit zich in de vele artistieke samenwerkingsverbanden.

Creatie & Producties
Moussem stimuleert de creatie van een vernieuwend kunstenaanbod vanuit een mondiaal referentiekader, door artistieke, financiële en logistieke ondersteuning van hedendaags talent, zowel lokaal als internationaal. Moussem doet dit concreet door het aanbieden van residenties en het opzetten van co-producties met diverse partners.

Presentatie
Moussem programmeert (inter)nationale producties uit diverse disciplines: dans, theater, literatuur, muziek, beeldende kunst, al dan niet in combinatie, en schenkt hierbij extra aandacht aan de stedelijke jongerencultuur.

Participatie
Moussem richt zich al sinds haar ontstaan op het genereren van een nieuw publiek voor de culturele instellingen met extra aandacht voor families, jongeren en jongvolwassenen. Dankzij het nomadische karakter van Moussem en de daarmee gepaard gaande samenwerkingen met verschillende partners, maar ook dankzij het brede aanbod en een gerichte publiekswerking bereiken we een heel divers publiek.