Moussem Cities Damascus

Moussem Cities 2019 neemt Damascus als uitgangspunt voor het multidisciplinaire festival

De stedencyclus Moussem Cities is uitgegroeid tot een presentatie en dialoogplatform voor een breed publiek dat ruimte maakt voor een gelijkwaardige uitwisseling met kunstenaars uit een specifieke regio. Een platform dat gedeelde universele thema’s raakt, inzicht geeft in de lokale artistieke context en een uitwisseling met Brussel voedt.
Vanzelfsprekend geeft de actualiteit een onvermijdelijke lading aan deze editie. Moussem Cities 2019 zal dan ook de ruimte bieden aan Syrische kunstenaars, curatoren en culturele actoren om mee het festival vorm te geven dat hun noodzakelijk werk en egagement in een goede context kan tonen.
Moussem Cities neemt Damascus niet vanuit een nostalgisch perspectief en wil de geografische plek niet normaliseren. We zien Damascus als een concept en een mentaal venster, waardoor we de artistieke scene van een regio en de makers uit de diaspora onder de aandacht brengen.
We willen de pertinente, urgente stem van kunstenaars uit Damascus, Syrië en de Syrische diaspora laten spreken. Stemmen genoodzaakt om te documenteren, om verhalen en sporen niet in het geweld verloren te laten gaan.

Het programma wordt in december 2018 bekendgemaakt.

festival / een moussem productie

01/02/19 - 28/02/19
Brussel