Moussem Repertoire

van / met

Het project Moussem Repertoire wordt ondersteund en mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met Uitgeverij Bebuquin, Het Toneelhuis, Kaaitheater en het VFL. De werkgroep Moussem Repertoire bestaat o.a. uit; Esther Severi, Sarah Eisa, Dounia Mahammed, Lore Baeten, Simon de Vos, Erwin Jans, Khalid Koujili, Thomas Bellinck en Cees Vossen/ Moussem team

Binnen de podiumkunsten richt Moussem zich op het produceren van voorstellingen en de ondersteuning van choreografen, regisseurs en toneelauteurs die nieuwe perspectieven binnen brengen in het podiumlandschap. Het is in onze superdiverse wereld meer dan ooit noodzakelijk om globale insteken en nieuwe verhalen op de scene te brengen. In de afgelopen seizoenen zette Moussem in op samenwerking met verschillende partners o.a in op het ontwikkelen van jeugdtheaterproducties, om het heersende artistieke veld te bevragen, te verbreden en te willen beïnvloeden en in beweging brengen.
Met het specifiek project Moussem Repertoire introduceren we theaterteksten uit de ‘Arabische wereld’, door deze teksten te vertalen en ze in het Nederlands uit te geven. We zoeken naar werk van theaterauteurs die onbetwistbaar een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van het hedendaags theater in de regio. Het zijn auteurs zoals Saad Allah Wannous, Tayeb Saddiki en Issam Mafouz die in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw vorm gaven aan een theater dat keek naar eigen erf- en verschillende lokale tradities en meer westerse theatermethodes samenbracht. Naast de ontegensprekelijke ‘grote’ toneelauteurs richt het project zich ook op teksten van jonge hedendaagse schrijvers en regisseurs die een actuele variëteit van het theater weerspiegelen.
In de afgelopen jaren werden er binnen het project vijf theaterteksten gepubliceerd. In 2015 was dat de tekst Rituelen, tekenen en veranderingen van Saadallah Wannous. In 2017 de teksten De Dictator van Issam Mafouz en Kop dicht en Graven van Hala Moughanie en dit jaar kwamen daar de teksten Geiten van Liwaa Yazji’ en Ik herinner het mij niet meer van Waël Ali bij. In het komende jaar wordt er gewerkt aan de vertaling en de publicatie van ‘Abū Hayyān al-Tawhīdi’, een belangwekkende tekst van de Marokkaanse theaterauteur en regisseur Tayeb Saddiki.

De wisselwerking tussen lokale artistieke tradities en de theatervorm die geïntroduceerd werd door het Europees kolonialisme is vandaag een van de kenmerken van het theater uit de regio. Alleen al door de verschillende talen heeft het theater in de hyper gediversifieerde ‘Arabische wereld’ een indrukwekkende variëteit en complexiteit. Er bestaat een grote productie van hedendaags theater in een dynamisch veld, dat al lang beschouwd kan worden als een eigen traditie en niet als een Europese vorm. Het is een rijke theaterwereld die met de verschillende diaspora naast relationele ook inhoudelijke verbanden legt tussen noord en zuid. Het gaat over literair theaterwerk dat een inzicht geeft in samenlevingen waar we dagelijks mee in verbinding staan en waar een publiek nieuwsgierig naar is.
Het project Moussem Reperoire wil stapsgewijs en op verschillende niveaus deze nieuwe theaterteksten toegankelijk maken. We doen dit in de vorm van de recente publicaties en werken aan een online platform waar we de teksten van de voorstellingen die we in de afgelopen jaren in België presenteerden in het Nederlands beschikbaar maken. Maar Moussem Repertoire gaat niet enkel over de presentatie van nieuwe teksten, maar ook over het curriculum van de scholen en universiteiten, over de boeken in de bibliotheek en de theaterteksten die er beschikbaar zijn. Zo zoeken we actief de samenwerking met theateropleidingen zodat een jonge generatie podiumkunstenaars kennis maakt met een nieuw en ander repertoire. We werken we aan de (internationale) verknoping van creatieve netwerken en archieven en willen de doorstroom van dit werk zichtbaar en mogelijk maken.

Theaterfestival 2019
Repertoire en referenties
KASK 13.09.2019 13:30 – 17:00 uur
Voor Het TheaterFestival zet Moussem Nomadisch Kunstencentrum een reflectie- en inspiratiemiddag op over de artistieke canon, over repertoire en referentiekaders binnen de podiumkunsten. Een programma dat het thema vanuit verschillende invalshoeken benadert met gesprek, presentaties, lezingen en tekstvoordrachten. De introductie van theaterteksten uit de ‘Arabische wereld’ staat centraal.

Met o.a; Sarah Eisa, Nisrine Mbarki, Mohamed Ikoubaân, Erwin Jans, Cees Vossen, Joachim Ben Yakoub, Khalid Koujili El Yakoubi, Dounia Mahammed en Lore Baeten.

Gecureerd door Mousem Nomadisch Kunstencentrum.
i.s.m. Het Theaterfestival, Kloppend Hert en KASK

Nieuwe publicatie in het kader van Moussem Repertoire
Abu Hayyan al Tawhidi - Tayeb Saddiki
Voorstelling De Buren 12 maart – 19u30

 Voor dit seizoen staat er een nieuwe vertaling op stapel: Abu Hayyan al Tawhidi (1984) is een tekst van de veelzijdige Marokkaanse auteur en regisseur Tayeb Saddiki. Het theaterstuk behoort tot zijn beste werk en wordt vertaalt door de Nederlandse vertaler en schrijfster Nisrine Mbarki. In samenwerking met De Buren presenteren we een avondprogramma rond deze publicatie, met een geënsceneerde tekstlezing van een aantal scenes en een gesprek met het duo dat aan de vertaling werkte; Nisrine Mbarki en Mohamed Saadouni. Michiel Leezenberg, auteur van het boek ‘Islamitische Filosofie, een geschiedenis’, gaat in een lezing dieper in op de figuur van filosoof Abu Hayyan Al Tawhidi

Over de publicatie Abu Hayyan al Tawhidi – Tayeb Saddiki
Het toneelstuk is een theatrale bewerking van een klassiek literair werk uit 10de eeuw, getiteld Kitab al Imtā’ wa al Muānasa (Het Boek van Genot en Gezelschap) van de schrijver en soefi-filosoof Abu Hayyan Al Tawhidi (ca 930-1023), ook wel ‘de filosoof onder de schrijvers en de schrijver onder de filosofen’ genoemd. Het boek is een verslag van veertig nachtelijke bijeenkomsten aan het hof van de Grootvizier gewijd aan de bespreking van literaire, filosofische, religieuze, sociale en politieke onderwerpen. Saddiki heeft deze bijeenkomsten bewerkt tot een reeks toneelscènes, met een kritische blik op de moderne Arabische wereld en op de de ambivalente positie van de intellectuelen tegenover de politieke macht. In de ogen van de theatermaker staat Abu Hayyan Al Tawhidi symbool voor de Arabische intellectueel met zijn contradicties. Het is een soort requisitoir tegen Abu Hayyan de intellectueel, die terecht staat voor zijn dubbelzinnigheid.
Met het stuk wil de theatermaker de complexe positie van de intellectueel in de Arabische cultuur bevragen. Hij wil problematieken van vrijheid, repressie, machtsmisbruik, omkoping en uitsluiting aankaarten.
Naast een enorme variatie aan taalregisters maakt de schrijver afwisselend gebruik van het klassiek Arabisch, het Marokkaans-Arabisch dialect (Darizja) en Frans. Het stuk mengt zeer uiteenlopende theatrale vormen en tradities tot een hybride geheel.
Tayeb Saddiki (1938-2016) was acteur, regisseur, producent, schrijver en kalligraaf, en staat bekend als een veelzijdig kunstenaar en een grote persoonlijkheid in de Arabische theater-en filmwereld. Hij had een grote invloed op de ontwikkeling van het hedendaags theater in Marokko. Kenmerkend is dat hij acteerstijlen en vormen uit de Marokkaanse en Arabische traditie met westerse methoden samensmolt tot een eigen hedendaagse vorm van theater.

literatuur / theater / een moussem productie

  12/03/20 - 19:30
TF 2019 13/09/19 - 13:30