BEN CHEIKH SELIM

ARTISTS IN RESIDENCE:

Van 4 januari tot 29 januari 2016 is de Tunesische beeldende kunstenaar Selim Ben Cheikh artist in residence bij Moussem, in sa-menwerking met het Frans Masereelcentrum in Kasterlee. In zijn vroeger werk zocht Ben Cheikh naar de visuele expressie van, onder meer, spanning en druk. In zijn huidig werk spitst hij zich toe op de recente evoluties in zijn thuisland Tunesië.

Ben Cheikh over zijn recent werk:

Mon but dans ce travail est de questionner l'héritage culturel. J'essaye de développer des concepts issus de la culture dite Isla-mique comme le concept d'ijtihad (faire l’effort de décrypter un texte, une image) et de la réinterpréter.”

“Met dit werk wil ik het cultureel erfgoed in vraag stellen. Ik probeer om concepten uit de zogenaamde islamitische cultuur te ontwikkelen, zoals het concept van de ijtihad (een inspanning doen om een tekst te ontcijferen, of een beeld) en om dit te herinterpreteren.”

realisaties

Ben Cheikh behaalde in 2003 een Master in Beeldende Kunst, specialisatie Schilderkunst, aan het Hoger Instituut voor de Schone Kunsten in Tunis, Tunesië. Nadien trok hij naar de Franse hoofdstad, Parijs, om er zijn diploma in Esthetica en Kunstwetenschappen te behalen. Sinds 2005 neemt hij geregeld deel aan kunstexposities en conferenties. In 2010 was hij, onder meer, mede-bezieler en coördinator van het colloquium “Corps et espace dans la création artistique” in Sousse, Tunesië.