Younes Baba-Ali

Younes Baba-Ali maakt onconventioneel, intelligent en kritisch werk, meestal in de openbare ruimte of op onverwachte plekken. Hij is een scherp observator en roept relevante vragen op gericht op de maatschappij, de kunstinstelling en bovenal zijn publiek. Als kritische denker houdt hij de maatschappij een spiegel voor en confronteert haar met haar ingesleten gewoontes en disfuncties. Baba-Ali's werk neemt vaak de vorm aan van de readymade, maar onder de façade van de eenvoud schuilt een complexe oefening in evenwicht. Als kunstenaar-alchemist mengt hij technologie, objecten, geluid, video en fotografie met politieke, sociale en ecologische vraagstukken. De resulterende installaties dwingen de argeloze kijker discreet tot het innemen van een standpunt. Baba-Ali schuwt geen enkele controverse en onderhandelt vaak met zijn omgeving over zijn kunst en over de achterliggende gedachte. Zijn werken zijn contextspecifiek en nemen hun definitieve vorm aan in dialoog met de toeschouwer. Zijn soms storende interventiekunst confronteert de toeschouwer op ironische wijze met zichzelf en zijn omgeving. Baba-Ali stelt mensen voor dilemma's en taboes en daagt hen uit om te (her)handelen. Zo maakt hij hen tot zijn medeplichtigen in artistieke guerrilla acties die het establishment en de gewone man verenigen.

 Moussem ondersteunt sinds jaren zijn werk via residenties, producties en presentaties. In 2014 is er een eerste samenwerking in het kader van Moussem Sounds. In 2015 is er de expo tijdens het Artefact Festival in Stuk. Het jaar daarop volgt de expo Paraboles / Vu Cumpra in BOZAR. In 2018 is Younes co-curator van de expo Raw Poetry in het kader van Moussem Cities Casablanca. In 2019 volgt dan de solo expo Short Cut in Mu.ZEE Oostende, de eerste etappe van het project Moussem Collection.

younesbabaali.com

IN-SONORA IV Younes Baba-ali Yopoart