LITERAIR SALON

Een nieuwe literatuur van de Marokkaanse migratie

literatuur/Marokkaanse migratie

De traditionele talen waarvan de Marokkaanse auteurs zich bedienen zijn Arabisch, Berbers, Frans en Spaans. Door de migratie is het literaire speelveld uitgebreid met talen als Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Catalaans. Dit grote aantal doet enkele vragen rijzen die te maken hebben met het herdefiniëren van een nationale literatuur. Het gaat om een literatuur die elders tot ontwikkeling is gekomen en verwijzingen bevat die behoren tot andere culturele werelden. Ze is verankerd in de westerse cultuur en doordrongen van de verbeelding van het land van oorsprong. Bij het lezen van deze nieuwe literatuur van de Marokkaanse migratie worden de verschillende visies zichtbaar die naast elkaar bestaan in het omgaan met de Marokkaanse ruimte en die van het gastland. De migranten die hun opwachting maken in de literatuur van vandaag vinden, anders dan de eerste immigranten, wel hun weg in de Europese ruimte.

Na vijftig jaar Marokkaanse aanwezigheid in België verdient deze literatuur stilaan een inventaris. België telt nogal wat Marokkaanse auteurs; ze schrijven zowel in het Arabisch als in het Frans en het Nederlands. De kwaliteit van het werk van de Marokkaanse schrijvers in de wereld is onbetwistbaar en een Literair Salon is dan ook een uitstekende plek om een podium te geven aan deze diasporaliteratuur. Het is een gelegenheid om de schijnwerpers te richten op auteurs in ontmoetingen, lezingen, voordrachten en debatten over hun leven tussen twee vaderlanden. Hun reële vaderland – en dat kan hun geboorteland, hun gastland of beide tegelijk zijn – en hun imaginaire vaderland – dat eigen is aan hun creativiteit en dat alleen tot stand kan komen via het uitgestrekte vaderland van het schrijven... Een vaderland zonder grenzen.

Moussem Nomadisch Kunstencentrum nodigt u uit voor haar tweede Literair Salon in het goede gezelschap van Abdelkader Benali, Fouad Laroui, Mohammed Berrada, Abdellah Taïa en Rachida Lamrabet.

Lees ook zeker de tekst van artistiek coördinator en auteur Taha Adnan over de bloeiende stamboom van de Marokkaanse literatuur.

De traditionele talen waarvan de Marokkaanse auteurs zich bedienen zijn Arabisch, Berbers, Frans en Spaans. Door de migratie is het literaire speelveld uitgebreid met talen als Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Catalaans. Dit grote aantal doet enkele vragen rijzen die te maken hebben met het herdefiniëren van een nationale literatuur. Het gaat om een literatuur die elders tot ontwikkeling is gekomen en verwijzingen bevat die behoren tot andere culturele werelden. Ze is verankerd in de westerse cultuur en doordrongen van de verbeelding van het land van oorsprong. Bij het lezen van deze nieuwe literatuur van de Marokkaanse migratie worden de verschillende visies zichtbaar die naast elkaar bestaan in het omgaan met de Marokkaanse ruimte en die van het gastland. De migranten die hun opwachting maken in de literatuur van vandaag vinden, anders dan de eerste immigranten, wel hun weg in de Europese ruimte.

Na vijftig jaar Marokkaanse aanwezigheid in België verdient deze literatuur stilaan een inventaris. België telt nogal wat Marokkaanse auteurs; ze schrijven zowel in het Arabisch als in het Frans en het Nederlands. De kwaliteit van het werk van de Marokkaanse schrijvers in de wereld is onbetwistbaar en een Literair Salon is dan ook een uitstekende plek om een podium te geven aan deze diasporaliteratuur. Het is een gelegenheid om de schijnwerpers te richten op auteurs in ontmoetingen, lezingen, voordrachten en debatten over hun leven tussen twee vaderlanden. Hun reële vaderland – en dat kan hun geboorteland, hun gastland of beide tegelijk zijn – en hun imaginaire vaderland – dat eigen is aan hun creativiteit en dat alleen tot stand kan komen via het uitgestrekte vaderland van het schrijven... Een vaderland zonder grenzen.

Moussem Nomadisch Kunstencentrum nodigt u uit voor haar tweede Literair Salon in het goede gezelschap van Abdelkader Benali, Fouad Laroui, Mohammed Berrada, Abdellah Taïa en Rachida Lamrabet.

Lees ook zeker de tekst van artistiek coördinator en auteur Taha Adnan over de bloeiende stamboom van de Marokkaanse literatuur.

literatuur / een moussem productie