Anna Raimondo

Q(ee)R Codes – Nouvelles frontières Anderlecht 1070

Hoe verhoudt de publieke en stedelijke ruimte zich tot onze opvattingen over en relatie met gender? In welke omstandigheden en om welke redenen wordt een ruimte als veilig of net vijandig ervaren door cis-vrouwen, trans- en queer of niet binaire personen? Wat zijn onze dagelijkse strategieën in verband met zichtbaar- en onzichtbaarheid en hoe uiten we verzet en emancipatie in de straat en in onze contacten met anderen? Q(ee)R Codes – Nouvelles frontières Anderlecht 1070 maakt deel uit van een langlopend reizend artistiek project, dat werd bedacht door de kunstenares Anna Raimondo. Het project onderzoekt de aanwezigheid en de ervaringen van cis-vrouwen, trans- en queer personen in hun respectieve steden. Q(ee)R Codes Anderlecht 1070 is enerzijds gebaseerd op interviews en oraal onderzoek en anderzijds op het creëren van nieuwe ruimten voor de verbeelding en confrontatie en dialoog met de ander. Het wil een platform zijn voor reflectie en voor het bedenken van nieuwe ideeën over de plaats van de vrouw – in de brede, niet-biologische betekenis – in de publieke ruimte en voor het bedenken van nieuwe ideeën. Daarvoor werden geluidsopnames gemaakt van een reeks collectieve wandelingen in Anderlecht met mensen met verschillende geografische en culturele achtergrond, van verschillende leeftijden, uit diverse sociale milieus en van verschillende seksuele geaardheid.
De deelnemers werden uitgenodigd om hun woonruimten te beschrijven via de gevoelens die deze ruimten in hen opwekken en ook via hun verhalen, herinneringen en verwachtingen, om zo aan de hand van stemmen, lichamen en subjectiviteiten tot een gevarieerde cartografie te komen van een wijk.

 annaraimmondo.com

 

van / met

Q(ee)R Codes – Nouvelles frontières Anderlecht 1070 is a project by Anna Raimondo
Production: Moussem
Graphics: Marzia Dalfini
Supported by de Vlaamse Gemeenschapscommissie and Fédération Wallonie-Bruxelles/Officiel

In samenwerking met

Hoe verhoudt de publieke en stedelijke ruimte zich tot onze opvattingen over en relatie met gender? In welke omstandigheden en om welke redenen wordt een ruimte als veilig of net vijandig ervaren door cis-vrouwen, trans- en queer of niet binaire personen? Wat zijn onze dagelijkse strategieën in verband met zichtbaar- en onzichtbaarheid en hoe uiten we verzet en emancipatie in de straat en in onze contacten met anderen? Q(ee)R Codes – Nouvelles frontières Anderlecht 1070 maakt deel uit van een langlopend reizend artistiek project, dat werd bedacht door de kunstenares Anna Raimondo. Het project onderzoekt de aanwezigheid en de ervaringen van cis-vrouwen, trans- en queer personen in hun respectieve steden. Q(ee)R Codes Anderlecht 1070 is enerzijds gebaseerd op interviews en oraal onderzoek en anderzijds op het creëren van nieuwe ruimten voor de verbeelding en confrontatie en dialoog met de ander. Het wil een platform zijn voor reflectie en voor het bedenken van nieuwe ideeën over de plaats van de vrouw – in de brede, niet-biologische betekenis – in de publieke ruimte en voor het bedenken van nieuwe ideeën. Daarvoor werden geluidsopnames gemaakt van een reeks collectieve wandelingen in Anderlecht met mensen met verschillende geografische en culturele achtergrond, van verschillende leeftijden, uit diverse sociale milieus en van verschillende seksuele geaardheid.
De deelnemers werden uitgenodigd om hun woonruimten te beschrijven via de gevoelens die deze ruimten in hen opwekken en ook via hun verhalen, herinneringen en verwachtingen, om zo aan de hand van stemmen, lichamen en subjectiviteiten tot een gevarieerde cartografie te komen van een wijk.

 annaraimmondo.com

 

beeldende kunst / een moussem co-productie

01/05/22 - 31/05/22
Brussel