ISLAM EN KRITISCH DENKEN #1 : Hela Ouardi

Moussem & VUB-Crosstalks

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #1 : Hela Ouardi
Moussem & VUB-Crosstalks
Lezing (video): De islam terugschenken aan de geschiedenis
(ondertitels beschikbaar in NL, FR & EN)
Tekstpublicatie: De islam oog in oog met zijn geschiedenis

Hela Ouardi doceert Franse literatuur en beschaving aan de universiteit van Tunis - Faculteit Letteren, Kunsten en Humane wetenschappen. Ze is ook geassocieerd lid van het Laboratoire d'Études sur les Monothéismes van het Centre national de la recherche scientifique in Parijs. Haar recente werk richt zich op de beginperiode van de islam, en is gebaseerd op breed historisch onderzoek van de bronnen van de soennitische en sjiitische moslimtraditie. Zij is de auteur van Les derniers jours de Muhammad (Albin Michel, 2016). Momenteel spitst haar onderzoek zich toe op het bewind van de eerste vier kaliefen van de islam (bekend onder moslims als de "kaliefen die het rechte pad bewandelen en de waarheid volgen"). Ze wijdt er een reeks van vier historische verhalen aan, getiteld Les Califes maudits (De vervloekte kaliefen), waarvan de eerste twee volumes (La Déchirure en A l'ombre des sabres) in 2019 zijn verschenen (Albin Michel).

In haar lezing getiteld De islam terugschenken aan de geschiedenis vertelt Hela Ouardi over haar historisch onderzoek. In de begeleidende tekst De islam oog in oog met zijn geschiedenis analyseert ze de historische ontstaansgeschiedenis, meer bepaald de stichtingsperiode van de islam. Een woelige politieke periode die duidelijk minder rooskleurig is dan veel moslims het voorstellen. Het ontstaan van het kalifaat in die periode markeert volgens Ouardi de geboorte van de politieke islam, waarvan de gevolgen tot vandaag voelbaar zijn.

 

LEES MEER OVER DE REEKS ISLAM EN KRITISCH DENKEN

Disclaimer
De gedachten en opinies geuit in de lezingen en publicaties behoren uitsluitend toe aan de auteur, en geven niet noodzakelijk de mening weer van de organisaties die dit programma presenteren.

In samenwerking met

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #1 : Hela Ouardi
Moussem & VUB-Crosstalks
Lezing (video): De islam terugschenken aan de geschiedenis
(ondertitels beschikbaar in NL, FR & EN)
Tekstpublicatie: De islam oog in oog met zijn geschiedenis

Hela Ouardi doceert Franse literatuur en beschaving aan de universiteit van Tunis - Faculteit Letteren, Kunsten en Humane wetenschappen. Ze is ook geassocieerd lid van het Laboratoire d'Études sur les Monothéismes van het Centre national de la recherche scientifique in Parijs. Haar recente werk richt zich op de beginperiode van de islam, en is gebaseerd op breed historisch onderzoek van de bronnen van de soennitische en sjiitische moslimtraditie. Zij is de auteur van Les derniers jours de Muhammad (Albin Michel, 2016). Momenteel spitst haar onderzoek zich toe op het bewind van de eerste vier kaliefen van de islam (bekend onder moslims als de "kaliefen die het rechte pad bewandelen en de waarheid volgen"). Ze wijdt er een reeks van vier historische verhalen aan, getiteld Les Califes maudits (De vervloekte kaliefen), waarvan de eerste twee volumes (La Déchirure en A l'ombre des sabres) in 2019 zijn verschenen (Albin Michel).

In haar lezing getiteld De islam terugschenken aan de geschiedenis vertelt Hela Ouardi over haar historisch onderzoek. In de begeleidende tekst De islam oog in oog met zijn geschiedenis analyseert ze de historische ontstaansgeschiedenis, meer bepaald de stichtingsperiode van de islam. Een woelige politieke periode die duidelijk minder rooskleurig is dan veel moslims het voorstellen. Het ontstaan van het kalifaat in die periode markeert volgens Ouardi de geboorte van de politieke islam, waarvan de gevolgen tot vandaag voelbaar zijn.

 

LEES MEER OVER DE REEKS ISLAM EN KRITISCH DENKEN

Disclaimer
De gedachten en opinies geuit in de lezingen en publicaties behoren uitsluitend toe aan de auteur, en geven niet noodzakelijk de mening weer van de organisaties die dit programma presenteren.

debat / lezing / een moussem co-productie