Islam en kritisch denken

Lezingreeks

Dit seizoen zetten VUB Crosstalks en Moussem een lezingenreeks op over kritisch denken binnen de islam. Zowel moslimextremisten als islamofoben grijpen in hun denkbeelden over de islam terug naar een van oorsprong ‘zuivere’ islam. Die ‘zuivere’ islam zou 1400 jaar geleden zijn ontstaan, maar heeft in werkelijkheid niet echt bestaan. De islam was nooit één blok, één stroming. De islamitische geschiedenis is in integendeel altijd een heel diverse cultuur geweest, sterk geworden door acculturatie en door in contact te komen met de Griekse, Perzische, Indische, Afrikaanse cultuur enz. Een geschiedenis die ook vol is van dissidentie, ketterij en rebellie. Die sekten en alternatieve theologische stromingen liggen aan de basis van een boeiende debatcultuur. Filosofen uit de klassieke periode van de islam zoals Al Farabi, Averroës, Avicenna, Abu Al Alaa Al Ma’ari Abu Bakr Al Razi, Omar Khayyam, Abu Hayyan Al Tawhidi… zijn de grondleggers van een cultuur die gebaseerd is op ratio en wetenschap. Veel hedendaagse denkers hebben hun voorbeeld gevolgd. In een complexe en geglobaliseerde wereld is aandacht voor deze denkers vandaag meer dan noodzakelijk.
We presenteren in dit kader een reeks online lezingen en publiceren telkens een nieuwe tekst van de spreker die aansluit bij de thematiek.

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #1 : Hela Ouardi

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #2 : Michiel Leezenberg

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #3 : Leïla Tauil

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #4 : Silvia Naef

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #5 : Ali Benmakhlouf

Disclaimer De gedachten en opinies geuit in de lezingen en publicaties behoren uitsluitend toe aan de auteur, en geven niet noodzakelijk de mening weer van de organisaties die dit programma presenteren.

In samenwerking met

Dit seizoen zetten VUB Crosstalks en Moussem een lezingenreeks op over kritisch denken binnen de islam. Zowel moslimextremisten als islamofoben grijpen in hun denkbeelden over de islam terug naar een van oorsprong ‘zuivere’ islam. Die ‘zuivere’ islam zou 1400 jaar geleden zijn ontstaan, maar heeft in werkelijkheid niet echt bestaan. De islam was nooit één blok, één stroming. De islamitische geschiedenis is in integendeel altijd een heel diverse cultuur geweest, sterk geworden door acculturatie en door in contact te komen met de Griekse, Perzische, Indische, Afrikaanse cultuur enz. Een geschiedenis die ook vol is van dissidentie, ketterij en rebellie. Die sekten en alternatieve theologische stromingen liggen aan de basis van een boeiende debatcultuur. Filosofen uit de klassieke periode van de islam zoals Al Farabi, Averroës, Avicenna, Abu Al Alaa Al Ma’ari Abu Bakr Al Razi, Omar Khayyam, Abu Hayyan Al Tawhidi… zijn de grondleggers van een cultuur die gebaseerd is op ratio en wetenschap. Veel hedendaagse denkers hebben hun voorbeeld gevolgd. In een complexe en geglobaliseerde wereld is aandacht voor deze denkers vandaag meer dan noodzakelijk.
We presenteren in dit kader een reeks online lezingen en publiceren telkens een nieuwe tekst van de spreker die aansluit bij de thematiek.

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #1 : Hela Ouardi

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #2 : Michiel Leezenberg

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #3 : Leïla Tauil

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #4 : Silvia Naef

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #5 : Ali Benmakhlouf

Disclaimer De gedachten en opinies geuit in de lezingen en publicaties behoren uitsluitend toe aan de auteur, en geven niet noodzakelijk de mening weer van de organisaties die dit programma presenteren.

debat / literatuur / een moussem co-productie