ISLAM EN KRITISCH DENKEN #3 : Leïla Tauil

Moussem & VUB-Crosstalks

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #3 : Leïla Tauil
Moussem & VUB-Crosstalks
Lezing (video): Arabische seculiere vrouwenbewegingen en bedekking van het vrouwenlichaam in het proces van de herislamisering
(ondertitels beschikbaar in NL, FR & EN)
Tekstpublicatie: De moetazilitische stelling van de ‘geschapen’ Koran: de status van de Koran in het licht van Mohammed Arkouns toegepaste islamologie

Leïla Tauil doceert aan de Universiteit van Genève (afdeling arabistiek) en is lid van het ‘Interdisciplinaire centrum voor islamstudies in de hedendaagse wereld’ aan de UCL. Ze is gespecialiseerd in de positie van de moslimvrouw (het Wetboek voor personen- en familierecht, en het hedendaagse islamitische discours over ‘de vrouw’ binnen de islam), in de islamitische vrouwenbewegingen, de Arabische seculiere vrouwenbewegingen en het werk van Mohammed Arkoun. Ze is auteur van drie boeken: Les féministes de l’islam, de l’engagement religieux au féminisme islamique, Etude des discours d’actrices religieuses « glocales »  (Ed. Pensées Féministes, 2011); Féminismes arabes : un siècle de combat. Les cas du Maroc et de la Tunisie (Ed. L’Harmattan, 2018) en Les femmes dans les discours fréristes, salafistes et féministes islamiques : une analyse des rapports de force genrés (Ed. Academia, 2020).

Tijdens haar lezing Féminismes arabes séculiers et voilement du corps des femmes dans le processus de la réislamisation (Arabische seculiere vrouwenbewegingen en bedekking van het vrouwenlichaam in het proces van de herislamisering) overloopt ze enerzijds de seculiere vrouwenbewegingen die historisch en sociologisch een plaats hebben in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Anderzijds analyseert ze de ideeën en stellingen van leden van het Moslimbroederschap, salafisten en islamitische feministen over de plaats van de vrouw in de privésfeer en in het openbare leven, alsook over de kwestie van de hoofddoek.

In de begeleidende tekst van de lezing Le statut du Coran à la lumière de l'islamologie appliquée de Mohammed Arkoun : la thèse mu‘tazilite du Coran créé (De moetazilitische stelling van de ‘geschapen’ Koran: de status van de Koran in het licht van Mohammed Arkouns toegepaste islamologie) belicht ze de stelling van de historiciteit van de Koran-rede zoals Arkoun die bepleitte en zoals verdedigd werd door de rationalistische theologische beweging van de moetazilieten (8ste eeuw). Zowel Arkoun als de moetazilieten onttrokken het Corpus Coranicum uit het ondoordringbare register van de eeuwigheid, om de Koran zo ten dienste te stellen van de menselijke rede. Een stelling die verworpen werd door de soennitische orthodoxie, die van mening is dat de heilige teksten letterlijk en zeer strikt gevolgd moeten worden en dat er geen enkele ruimte is voor interpretaties die afwijken van hun letterlijke zin.

 

LEES MEER OVER DE REEKS ISLAM EN KRITISCH DENKEN

Disclaimer
De gedachten en opinies geuit in de lezingen en publicaties behoren uitsluitend toe aan de auteur, en geven niet noodzakelijk de mening weer van de organisaties die dit programma presenteren.

In samenwerking met

ISLAM EN KRITISCH DENKEN #3 : Leïla Tauil
Moussem & VUB-Crosstalks
Lezing (video): Arabische seculiere vrouwenbewegingen en bedekking van het vrouwenlichaam in het proces van de herislamisering
(ondertitels beschikbaar in NL, FR & EN)
Tekstpublicatie: De moetazilitische stelling van de ‘geschapen’ Koran: de status van de Koran in het licht van Mohammed Arkouns toegepaste islamologie

Leïla Tauil doceert aan de Universiteit van Genève (afdeling arabistiek) en is lid van het ‘Interdisciplinaire centrum voor islamstudies in de hedendaagse wereld’ aan de UCL. Ze is gespecialiseerd in de positie van de moslimvrouw (het Wetboek voor personen- en familierecht, en het hedendaagse islamitische discours over ‘de vrouw’ binnen de islam), in de islamitische vrouwenbewegingen, de Arabische seculiere vrouwenbewegingen en het werk van Mohammed Arkoun. Ze is auteur van drie boeken: Les féministes de l’islam, de l’engagement religieux au féminisme islamique, Etude des discours d’actrices religieuses « glocales »  (Ed. Pensées Féministes, 2011); Féminismes arabes : un siècle de combat. Les cas du Maroc et de la Tunisie (Ed. L’Harmattan, 2018) en Les femmes dans les discours fréristes, salafistes et féministes islamiques : une analyse des rapports de force genrés (Ed. Academia, 2020).

Tijdens haar lezing Féminismes arabes séculiers et voilement du corps des femmes dans le processus de la réislamisation (Arabische seculiere vrouwenbewegingen en bedekking van het vrouwenlichaam in het proces van de herislamisering) overloopt ze enerzijds de seculiere vrouwenbewegingen die historisch en sociologisch een plaats hebben in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Anderzijds analyseert ze de ideeën en stellingen van leden van het Moslimbroederschap, salafisten en islamitische feministen over de plaats van de vrouw in de privésfeer en in het openbare leven, alsook over de kwestie van de hoofddoek.

In de begeleidende tekst van de lezing Le statut du Coran à la lumière de l'islamologie appliquée de Mohammed Arkoun : la thèse mu‘tazilite du Coran créé (De moetazilitische stelling van de ‘geschapen’ Koran: de status van de Koran in het licht van Mohammed Arkouns toegepaste islamologie) belicht ze de stelling van de historiciteit van de Koran-rede zoals Arkoun die bepleitte en zoals verdedigd werd door de rationalistische theologische beweging van de moetazilieten (8ste eeuw). Zowel Arkoun als de moetazilieten onttrokken het Corpus Coranicum uit het ondoordringbare register van de eeuwigheid, om de Koran zo ten dienste te stellen van de menselijke rede. Een stelling die verworpen werd door de soennitische orthodoxie, die van mening is dat de heilige teksten letterlijk en zeer strikt gevolgd moeten worden en dat er geen enkele ruimte is voor interpretaties die afwijken van hun letterlijke zin.

 

LEES MEER OVER DE REEKS ISLAM EN KRITISCH DENKEN

Disclaimer
De gedachten en opinies geuit in de lezingen en publicaties behoren uitsluitend toe aan de auteur, en geven niet noodzakelijk de mening weer van de organisaties die dit programma presenteren.

debat / lezing / een moussem co-productie