Basim Magdy - Asleep in Another Dimension

Moussem Collection / IN SITU

Het project Moussem Collection is een traject op lange termijn met onze partners Mu.ZEE en M HKA.

Met het M HKA bouwt Moussem verder op het gezamenlijke, veelzijdige project Zonder Titel, gerealiseerd in 2007. Dit resulteerde ondermeer in de opname van werk van 6 kunstenaars uit Noord-Afrika in de permanente collectie. Beide partners engageren zich de komende jaren tot een verregaande samenwerking rond de collectievorming. Jaarlijks wordt een artiest ondersteund en volgt een expo in het museum. Daarop wordt door Moussem en M HKA werk in co-eigenaarschap aangekocht dat een plek krijgt in de permanente collectie.

Met MuZEE focust Moussem op jonge kunstenaars met een link naar de MENA-regio, met extra aandacht voor diegenen die actief zijn in België. Jaarlijks wordt een jonge kunstenaar geïnviteerd om werk te tonen in Mu.ZEE, gekoppeld aan een aankoop van haar/zijn werk voor de permanente collectie.

Basim Magdy's veelzijdige praktijk - die zowel video, schilderkunst, fotografie als tekst omvat - presenteert een hallucinant en satirisch universum, waarin noties van het verleden, het heden en de toekomst zich binnen één en hetzelfde gebied bewegen. Zijn voorstellingen van droomscenario's verbeelden alternatieve realiteiten die veelal een reflectie zijn op dogma's en autoritarisme. Met deze eerder bonte buitenwereldse taferelen weerspiegelt Magdy's oeuvre gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze eigen wereld, ongeacht of dit nu diplomatieke, burgerlijke, technologische of rituele aangelegenheden zijn. De beelden zijn noch utopisch, noch dystopisch en situeren zich op een of andere manier binnen een meer dubbelzinnig domein. Ze vertellen ons over het letterlijke onvermogen van de menselijke psyché om nieuwe wegen naar de toekomst te openen, waarbij steeds opnieuw dezelfde ideeën en fouten worden herhaald in een banale, maar gewelddadige cyclus van actie en mislukking.

Zijn solotentoonstelling in het M HKA, getiteld Asleep in Another Dimension, beschouwt het menselijk gedrag, in het bijzonder dat van individuen, maar ook van samenlevingen, van binnenuit. De verzameling van werken omvat Magdy's recente film New Acid (2019) als centraal element, samen met twee wandteksten en een selectie van nieuwe en recente schilderijen die een uitbreiding vormen op de ideeën van de film. Dieren die in New Acid voorkomen gaan een abstracte dialoog aan, stellen vragen, reflecteren over hun bestaan en het menselijk gedrag, maar ook over meer intrinsieke kwesties zoals menselijke constructies als racisme, nationalisme en traditie. Voor Magdy staan deze sterke krachten centraal in de tentoonstelling, temidden van een groep figuren die gekenmerkt worden door broosheid en ontgoocheling.

De expo van Basim Magdy wordt georganiseerd in het kader van IN SITU/Moussem Collectie. Binnen de context van deze nieuwe innovatieve samenwerking werken M HKA en MOUSSEM samen aan de ontwikkeling van een solotentoonstelling met een uitgenodigde kunstenaar en ondersteunen hem of haar bij de productie en gezamenlijke aankoop van nieuwe kunstwerken.

basimmagdy.com

Het project Moussem Collection is een traject op lange termijn met onze partners Mu.ZEE en M HKA.

Met het M HKA bouwt Moussem verder op het gezamenlijke, veelzijdige project Zonder Titel, gerealiseerd in 2007. Dit resulteerde ondermeer in de opname van werk van 6 kunstenaars uit Noord-Afrika in de permanente collectie. Beide partners engageren zich de komende jaren tot een verregaande samenwerking rond de collectievorming. Jaarlijks wordt een artiest ondersteund en volgt een expo in het museum. Daarop wordt door Moussem en M HKA werk in co-eigenaarschap aangekocht dat een plek krijgt in de permanente collectie.

Met MuZEE focust Moussem op jonge kunstenaars met een link naar de MENA-regio, met extra aandacht voor diegenen die actief zijn in België. Jaarlijks wordt een jonge kunstenaar geïnviteerd om werk te tonen in Mu.ZEE, gekoppeld aan een aankoop van haar/zijn werk voor de permanente collectie.

Basim Magdy's veelzijdige praktijk - die zowel video, schilderkunst, fotografie als tekst omvat - presenteert een hallucinant en satirisch universum, waarin noties van het verleden, het heden en de toekomst zich binnen één en hetzelfde gebied bewegen. Zijn voorstellingen van droomscenario's verbeelden alternatieve realiteiten die veelal een reflectie zijn op dogma's en autoritarisme. Met deze eerder bonte buitenwereldse taferelen weerspiegelt Magdy's oeuvre gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze eigen wereld, ongeacht of dit nu diplomatieke, burgerlijke, technologische of rituele aangelegenheden zijn. De beelden zijn noch utopisch, noch dystopisch en situeren zich op een of andere manier binnen een meer dubbelzinnig domein. Ze vertellen ons over het letterlijke onvermogen van de menselijke psyché om nieuwe wegen naar de toekomst te openen, waarbij steeds opnieuw dezelfde ideeën en fouten worden herhaald in een banale, maar gewelddadige cyclus van actie en mislukking.

Zijn solotentoonstelling in het M HKA, getiteld Asleep in Another Dimension, beschouwt het menselijk gedrag, in het bijzonder dat van individuen, maar ook van samenlevingen, van binnenuit. De verzameling van werken omvat Magdy's recente film New Acid (2019) als centraal element, samen met twee wandteksten en een selectie van nieuwe en recente schilderijen die een uitbreiding vormen op de ideeën van de film. Dieren die in New Acid voorkomen gaan een abstracte dialoog aan, stellen vragen, reflecteren over hun bestaan en het menselijk gedrag, maar ook over meer intrinsieke kwesties zoals menselijke constructies als racisme, nationalisme en traditie. Voor Magdy staan deze sterke krachten centraal in de tentoonstelling, temidden van een groep figuren die gekenmerkt worden door broosheid en ontgoocheling.

De expo van Basim Magdy wordt georganiseerd in het kader van IN SITU/Moussem Collectie. Binnen de context van deze nieuwe innovatieve samenwerking werken M HKA en MOUSSEM samen aan de ontwikkeling van een solotentoonstelling met een uitgenodigde kunstenaar en ondersteunen hem of haar bij de productie en gezamenlijke aankoop van nieuwe kunstwerken.

basimmagdy.com

beeldende kunst / een moussem co-productie

05/09/20 - 31/01/21