Nabil Himich

Nabil Himich woont en werkt in Marrakesh. Hij studeerde in 2020 af aan het Institut des beaux arts de Tétouan. In zijn werk spitst Himich zich toe op het snijvlak van architectuur en literatuur als politieke thema's. Hij hanteert daarbij een gelaagde aanpak. In zijn multidisciplinaire praktijk combineert hij het creëren van installaties, schilderen, schrijven, tekenen, beeldhouwen en participatieve vormen van kunst maken. Hij richt zich op thema's als het enkelvoudige en het meervoudige, ongelijke structuren, psychogeografie en territorialiteit. Himich gebruikt daarbij begrippen als "con-textuur" en "archi-textuur," die deconstructieve autoriteiten worden op vlak van denken en handelen. Deze begrippen worden ook conceptuele hulpmiddelen bij het ontstaan van verhalen over klassenvraagstukken, representatie, verdeling van territorium en kennis, het produceren van ruimte en het vormgeven van plaats.

Himich' onderzoek is vooral gebaseerd op voorwaarden eigen aan de ervaring eerder dan op het ervaren zelf, en op de afstemming van het produceren van kunst op de begrippen lokaliteit, contextualisering en plaatsgebondenheid. De plaatsgebonden context eigen aan het maken omarmt het concept van belichaming en de relatie tot het werk, dat rigide vormen overstijgt en wordt gedefinieerd door het vermogen om te bewegen doorheen de ruimte, langs dingen, lichamen, etc.

Het werk van Himich omvat o.a. Toutes les premières fois (LE 18, Marrakesh in 2022), de participatieve installatie Ours als onderdeel van het Charitaprogramma MIRAGES OF RESISTENCE - gecureerd door Francesca Mosereo & Rim Majdi (Fondation Dar Bellarj, Marrakesh in 2023), The Promise of Trace (Malhoun Art Space, Marrakesh in 2023), Attempts in Localisation als onderdeel van In Continuous Dialogue, in samenwerking met Essi Pellika en gecureerd door Noora Lehtovuori & Joonas Pulkkinen (Oksasenkatu 11 & Space for Free Arts, Helsinki in 2022/2023), Plié Dépliant (LE 18, Marrakesh in 2022).

Nabil Himich is in residentie bij Moussem van 15 juli tem 10 september. In het kader van zijn project Windows without houses, zal hij tijdens zijn verblijf in Brussel de (ir)relevantie van plaats onderzoeken, met betrekking tot perceptie en representatie. Terwijl hij de verschillende facetten van Brussel ontdekt, gaat hij op zoek naar (on)mogelijke vertalingen van de noties plaats en traditie, en poogt te radicale vertaalslag om te zetten in een nieuwe vormelijkheid.

De residentie wordt georganiseerd in het kader van Résidences Croisées, een uitwisselingsproject tussen België en Marokko, gesteund door CCME (Conseil de la communauté marocaine à l'étranger).

https://www.instagram.com/nabil_himich/