NIEUWS

OPEN CALL: Am I Evil? Editie Brussel

OPEN CALL

Moussem kijkt ernaar uit om samen te werken met curatoren Simone Basani en Alice Ciresola—alsook schrijfster Els Moors—voor de Brusselse editie van hun erotische schrijfworkshop Am I Evil? Via deze open call worden schrijvers van uiteenlopende achtergronden uitgenodigd om zich te engageren met de vragen die centraal staan in het Am I Evil? proces:

Kan erotische literatuur dienen als een ruimte voor verontrustend dekoloniaal en feministisch onderzoek? Hoe kunnen we het instrument van erotische schrijfkunst omarmen om de machtsprocessen van kolonisatie, discriminatie, nano-racisme, marginalisatie, exotisering, misbruik en verleiding vanuit diverse perspectieven te onderzoeken? 

Deelnemers omarmen op deze collectieve reis erotisch schrijven als een middel om hun eigen verlangen te onderzoeken en hoe dit verlangen zich verhoudt tot de ‘Ander’ en het ‘Onbekende.’

Tijdens dit proces gaan de schrijvers een voortdurende dialoog aan, gefaciliteerd door een peer-to-peer bewerkingsmethode. Een dergelijke methodologie is eigenlijk niet 'gewoon' redigeren. Het is eerder een intieme en radicale manier van in gesprek treden door middel van herschrijven.

Am I Evil? begint met een lezing en inleiding door Basani en Ciresola over de nalatenschap van Jeanne Walschot, de eerste bekende witte vrouwelijke handelaar en verzamelaar van Afrikaanse kunst, actief in Brussel vanaf 1920.

De figuur van Jeanne Walschot werkt als een uitgangspunt om de manieren te verkennen waarop de West-Europese cultuur hunkert naar de Ander en het Onbekende. Met het onderzoek van Gloria Wekker, Audre Lorde, bell hooks en Robin diAngelo in gedachten, zou deze verkenning bijvoorbeeld kunnen onthullen hoe witheid wordt geconstrueerd (cultureel, sociaal, historisch) door de blik en de aanraking van de Ander.

Het proces van tekstschrijven en herschrijven zal plaatsvinden tussen april en augustus 2024, zowel in collectieve persoonlijke bijeenkomsten als individuele sessies thuis.

De teksten die tijdens deze collectieve reis ontstaan, zullen gedeeld worden met het publiek tijdens twee presentatiemomenten: de Art Book Fair in Wiels en bij nadine in oktober 2024. De Brusselse editie van Am I Evil? verwelkomt als speciale gasten o.a. de schrijvers Gabriela Wiener en Cristina Ubah Ali Farah.

 

Over Am I Evil?

Am I Evil? maakt deel uit van JEANNE. Or the Western Touch, een collectie performatieve en participatieve kunstwerken, samengesteld door Basani en Ciresola. De collectie fungeert als een onderzoeks- en productiekader waarmee de curatoren kunstenaars, kunstbeoefenaars en onderzoekers uitnodigen om werken te creëren die geïnspireerd zijn op het leven van Jeanne Walschot. Zoals de titel van de collectie suggereert, richten deze werken zich, vanuit verschillende perspectieven, op de manier waarop de Europese of Westerse cultuur de Ander bekijkt, aanraakt en de manier waarop ze zich ertoe verhoudt.

De workshop ontleent de titel aan een semi-fictieve lecture performance door kunstenaar Roger Fähndrich over het (seksuele) leven van Walschot.

 

Goed om te weten voor geïnteresseerde deelnemers

*Deelnemers hoeven geen eerdere professionele ervaring met schrijven te hebben, maar het is belangrijk dat ze geïnteresseerd zijn in het verkennen van zichzelf via erotische schrijfkunst.

*Deelnemers hebben een actieve interesse in wat dekolonisatie zou kunnen betekenen en laten zichzelf uitdagen.

*De voertaal van de workshop is Engels. Desondanks wordt elke deelnemer uitgenodigd om te schrijven in de taal die ze verkiezen.

*Het is belangrijk dat de deelnemers elke dag van de workshop aanwezig zijn.

*Het aantal deelnemers is beperkt om een betekenisvolle uitwisseling mogelijk te maken. Neem contact op met Simone om te controleren of er nog plaatsen beschikbaar zijn en voor eventuele andere twijfels met betrekking tot het workshop proces: toegankelijkheid, deelnamevoorwaarden, privacy, enz. Als je voorkeurstaal voor schrijven niet Engels, Nederlands, Frans, Italiaans of Duits is, laat het de organisatoren dan weten bij je registratie via: amievil.workshop@gmail.com

*Hoewel de organisatoren zich bewust zijn van de diepe verwevenheid van verschillende vormen van discriminatie in de structuur van Europese cultuur, wordt in de workshop geen bewuste discriminatoire houding getolereerd. Am I Evil? heeft in de eerste plaats tot doel om problematische patronen te onderzoeken, eerder dan ze te versterken.

 

Hoe aanmelden?

Om je aan te melden, stuur je een korte motivatiebrief (max. 1 A4) waarin je uitlegt waarom je aan de workshop zou willen deelnemen.

Vermeld in de brief de verwijzing naar een erotische scène uit een boek, of een film, of een lied waarin volgens jou een personage iets ontdekt over de manier waarop hij of zij zich verhoudt tot de Ander, en daarmee over zichzelf. Met andere woorden, een scène waarin de erotiek een uitganspunt is voor zelfonderzoek naar machtsdynamieken, misbruik, racisme en andere discriminatiedynamieken. Gebruik voor de brief de taal die je het beste beheerst: Nederlands, Frans, Engels, Italiaans of Duits.

Stuur je brief voor 24 maart 2024 naar Simone Basani, Alice Ciresola en Els Moors op het volgende e-mailadres: amievil.workshop@gmail.com.


Tijdslijn

*26 april, 19.30- 21.00 uur: introductielezing van de Brusselse editie van Am I Evil? @ Muntpunt. Toegankelijk voor iedereen.

*27 & 28 april, 10u-16u30: eerste workshopweekend @ Passa Porta.

*18 & 19 mei, 10u - 16u30: tweede workshopweekend met special guest @ Muntpunt en radical_house.

*8 & 9 juni, 10u - 16u30: derde workshopweekend met special guest @ Moussem.

*Juni - september: tekst aanleveren, proeflezen, publicatie ontwerpen en drukken.

*5 of 6 oktober: eerste publieke presentatie @ Wiels Art Book Fair. Toegankelijk voor iedereen.

*19 oktober: publiek deelmoment @ nadine en andere locaties met special guest tbc & met de deelnemers van de Brusselse editie. Toegankelijk voor iedereen.


Credits

De Brusselse editie van Am I Evil? Wordt gecoproduceerd door a.pass, nadine, Moussem, Muntpunt, Passa Porta en radical_hope. Met de steun van Instituto Cervantes en GC Nekkersdal. Openbare presentaties in WIELS | Art Book Fair 2024 en nadine – laboratory for contemporary art.

©rien_de_nouveau_ici