HAMMOUD DANYA

ARTISTS IN RESIDENCE:

Samen met de twee andere danseressen (Cynthia

Zaven en Chirine Karame) verblijft de Libanese Danya Hammoud 10 dagen in residentie bij Moussem, van 20 tot 30 maart 2016. Met zijn drieën werken ze aan de voorstelling ‘Il y a longtemps que je n’ai pas été aussi calme’.

In deze voorstelling onderzoekt Hammoud de zogenaamde staat van ‘gekte’, haar inspiratie haalt ze uit het theaterwerk van Georg Büchner. Deze productie zal in juni 2016 in première gaan op het vermaarde Montpellier Danse-festival in Frankijk.

Uit een recensie over Danya Hammouds werk ‘Mahalli’:

“From murderous societies aiming at exclusion, where individuals attempt to rely on their own resources to find a reason for living and continue to defend what seems to them still indispensable to survival. The madness that Danya Hammoud seeks to decipher is not a pathological or psychological state, but rather a physical or existential condition. Who are the (mad) women of today?”

"Van moorddadige maatschappijen, die gericht zijn op uitslui-ting, waar individuen een bestaansreden proberen te vinden door vast te houden aan datgene wat ze onontbeerlijk vinden... De waanzin die Danya Hammoud tracht te ontcijferen is geen pathologische of psychologische (waanzin). Het gaat over een fysieke, existentiële toestand. Wie zijn de (gekke) vrouwen van vandaag?"

IL Y A LONGTEMPS QUE JE N’AI PAS ÉTE AUSSI CALME

Première met 2 voorstellingen: 27 en 28 juni 2016

Montpellier Danse, Frankrijk

Mes mains sont plus âgées que moi